Historie

Historie

Historie van Diis

Alphium BV is in 2002 opgericht door Bert Boer. Sinds 1988 is Bert werkzaam in de IT-sector. Hij bouwde mee aan menig succesvol sales-team met een omzetverantwoording van vele tientallen miljoenen euro’s per jaar. Om hiervoor de juiste medewerkers te selecteren werden er assessment- en competentietesten afgenomen en daarmee onderzocht hoe iemand zou gaan presteren in zijn job. Dat gaf een aardig beeld, maar daarmee was nog niet vastgesteld hoe integer een kandidaat was. Want juist op het punt van integriteit zag Boer het nogal eens fout gaan, met alle gevolgen van dien voor de organisatie en collega’s.
In zijn werk zag hij dat mensen zich geen grens wisten te stellen en zeer gevoelig waren voor de gunsten van leveranciers. Ook zag hij medewerkers waarbij in de praktijk bleek dat ze niet de normen en waarden hadden die pasten bij de onderneming. Van dichtbij maakte hij mee dat een boekhouder fraude pleegde en dat andere collega’s niet loyaal en betrouwbaar bleken en voornamelijk hun eigen belang nastreefden. Het kwam zover dat zelfs directieleden op staande voet moesten worden ontslagen omdat ze hun privébelang stelden boven de onderneming, waardoor ze vorstelijk betaald werden. Zulk gedrag ging uiteraard ten koste van de onderneming, het teambelang en het bedrijfsresultaat, om nog maar niet te spreken van de imagoschade die het teweegbracht. De overige medewerkers werden met de brokstukken achtergelaten.
Navraag bij de HRM-afdeling en bedrijfsrecherchebureaus leerde dat vrijwel elke organisatie getroffen wordt door fraude veroorzaakt door eigen personeel, maar dat er geen objectieve screening-tool beschikbaar was. Bovendien waren de bedragen die hier mee gemoeid waren ronduit schokkend te noemen. Door de groei van de economie werden deze fraudebedragen steeds groter. Dit bedrag is in Nederland in de afgelopen jaren zelfs opgelopen tot meer dan drie miljard euro per jaar.
Nadat Boer, die inmiddels in 1999 Fusernet Services had opgericht, ook in die onderneming zwaar werd getroffen word door interne fraude, realiseerde hij zich des te meer dat de zwakste schakel in het succes van een onderneming de mens blijft en dat er naast een assessment behoefte was aan een screening-tool. Het bleek dat in Israel en de VS 80 procent van de sollicitanten gescreend werd. In Nederland waren er geen screeningsinstrumenten beschikbaar die in de behoefte van Boer konden voorzien. Daarom sloot hij in 2003 een distributieovereenkomst met het bedrijf Amitronics (later Hrvision) uit Israel. Dit was een bedrijf dat zich specifiek richtte op het meten van integriteit door middel van een computer.
De naam van het bedrijf dat dit product ging vermarkten werd Alphium, wat staat voor de samenvoeging van ‘Alfa’, de eerste letter van het Griekse alfabet, en ‘pentium’, de processor van een PC. Kortom: de eerste Nederlandse leverancier van een PC-gedreven assessment-integriteitstest was geboren. Dit initiatief deed in Nederland veel stof opwaaien, kranten, radio en internet berichten dat Alphium software verkocht van de Israelische geheime dienst, de Mossad. Hilarisch, maar de behoefte was dermate groot dat menig HRM-afdeling startte met deze unieke software. Onder deze organisaties zaten ook grote bedrijven als NUON en Fortis. Online pre-employment screening was ook in Nederland een feit. Alphium was de eerste aanbieder op dit gebied.
In 2006, toen de wereld echt massaal online begon te werken, bleek het product uit Israel niet echt te voldoen. Het was niet gebouwd om webbased te werken en ook bleek de tool niet ingericht op de Nederlandse voorliefde voor softdrugs, waardoor kandidaten met regelmaat niet door de test kwamen ondanks dat ze geen affiniteit hadden met drugs. Zo waren er meer klachten die de Israëlische fabrikant niet kon oplossen. Om klanten optimaal te kunnen bedienen besloot Alphium zelf een instrument te ontwikkelen dat voldeed aan alle wensen en eisen die klanten inmiddels hadden op het gebied van het online screenen van sollicitanten. Dat was eenvoudiger gezegd dan gedaan en het ontwikkelen duurde dan ook een een paar jaar. Onder leiding van een gedreven ontwikkelaar met visie, Guy ten Bruggencate, bouwde Alphium een totaal nieuw systeem genaamd het “Digitaal Interactief Interview systeem (Diis)”. Het idee dat een integriteitstool hard nodig was bleek te kloppen nadat er onderzoeken verschenen dat er in Nederland per jaar meer dan drie miljard euro aan fraude wordt gepleegd door eigen personeel.