Personeel screenen in de zorg

Het screenen van personeel is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Het overzicht in zorginstellingen ontbreekt veelal, omdat verschillende personen op verschillende afdelingen verschillende punten verifiëren en dit wordt dan meestal niet goed teruggekoppeld. Door uitbesteding van dit proces aan DIIS bespaart u veel tijd, energie en kosten, bovendien kan de zorginstelling zich beter richten op het bieden van goede zorg.
In de zorgsector vereist screening nog meer ervaring op dit gebied, gezien de gewenste betrouwbaarheid en integriteit van uw potentiële werknemer. Personeel in zorginstellingen wordt geacht over de juiste medische kennis te beschikken en te kunnen omgaan met de cliënten in de zorginstelling. Het screenen van mensen in de zorg is dus niet een kwestie van wantrouwen, maar juist nodig om de kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen.

Hoe werkt het screenen van personeel in de zorg?

Het hele screeningsproces voldoet uiteraard aan alle eisen rondom privacy wetgeving en beveiliging en uiteindelijk wordt vastgesteld of een persoon betrouwbaar is en geen risico vormt voor uw organisatie. DIIS screent uw potentiële werknemer door bijvoorbeeld te onderzoeken of deze kandidaat daadwerkelijk de juiste papieren bezit voor de functie. Daarnaast is het natuurlijk zo dat de kandidaat daadwerkelijk de juiste papieren dient te bezitten voor de gevraagde functie en voldoende loyaal en betrouwbaar is.

Hoe werkt het screenen van personeel in de zorg?

Het hele screeningsproces voldoet uiteraard aan alle eisen rondom privacy wetgeving en beveiliging en uiteindelijk wordt vastgesteld of een persoon betrouwbaar is en geen risico vormt voor uw organisatie. DIIS screent uw potentiële werknemer door bijvoorbeeld te onderzoeken of deze kandidaat daadwerkelijk de juiste papieren bezit voor de functie. Daarnaast is het natuurlijk zo dat de kandidaat daadwerkelijk de juiste papieren dient te bezitten voor de gevraagde functie en voldoende loyaal en betrouwbaar is.

Een professioneel screeningsbeleid

Naast nieuwe wet- en regelgeving vormen accreditaties uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) en Joint Commision International (JCI) ook aanleiding voor het voeren van een professioneel screeningsbeleid. Het JCI vindt dat een (nieuwe) werknemer dient te worden geverifieerd door een onafhankelijke partij met name op het gebied van: registratie, opleiding, training en ervaring. Het aanleveren van informatie over een verkregen diploma door een kandidaat zelf, zal dus geverifieerd worden bij een instantie als DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Wettelijk vastgelegd

Ook de overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De overheid eist dus dat een zorginstelling zijn vergewisplicht (screening van nieuw personeel) uitvoert. Dat is een goede ontwikkeling, want er bestaat een directe relatie tussen het waarborgen van kwaliteit en veiligheid en het voeren van een professioneel screeningsbeleid.

Benieuwd naar de mogelijkheden in het screenen van personeel? Klik hier

Wilt u graag meer informatie over het screenen van uw personeel in de zorg of wilt u een offerte aanvragen neemt u dan contact met ons op via het contactformulier. U kunt ons natuurlijk ook telefonisch bereiken via: 030 – 600 07 78 of per mail: support@diis.eu.

Waarom retentiemanagement?