Retentiemanagement met Diis

De laatste jaren is het personeelsverloop binnen bedrijven flink toegenomen. Hierin spelen diverse factoren een rol. De meeste managers denken dat medewerkers weggaan vanwege tastbare redenen zoals een hoger salaris, betere secundaire arbeidsvoorwaarden of betere opleidingsfaciliteiten. In veel gevallen blijkt dit niet het geval te zijn. Voorbeelden van factoren die dan wel meespelen zijn onder andere: de functie en werkplek zijn niet zoals verwacht, de gedachtes van werknemer en werkgever liggen niet op dezelfde lijn en er ontbreken carrièremogelijkheden.

Wat is retentiemanagement?

Wat is retentiemangement? Retentiemanagement is het behouden, motiveren en managen van topwerknemers binnen uw organisatie. Door het toepassen van retentiemanagement voorkomt u dat werknemers uw organisatie vroegtijdig verlaten.

“Retentiemanagement is het (ver)binden en boeien van het personeel binnen een organisatie waardoor enerzijds het vrijwillige verloop wordt teruggedrongen en anderzijds het engagement van de werknemer verhoogt.”

Hoe past u retentiemanagement toe binnen uw organisatie?

Het invoeren van een sterk retentiebeleid zorgt ervoor dat u uw onmisbare personeel vasthoudt. Het vasthouden en het binden van het juiste personeel kost tijd. Start daarom direct met het toepassen van retentiebeleid en behoudt uw topkrachten. Diis kan u helpen bij het werven, vasthouden en het binden van (nieuwe) werknemers. Diis beschikt over een aantal specialistische tools die u en uw organisatie kunnen ondersteunen in het opzetten van een strategisch retentiebeleid.
Door middel van de specialistische tools die wij gebruiken voor het screenen van toekomstig personeel (pre-employment screening) en het exit-interview waarbij u over het gereedschap beschikt om werknemers langer aan uw organisatie te binden kunnen wij ervoor zorgen dat het personeelsverloop van uw bedrijf stabiel is en blijft.

Waarom retentiemanagement?