Fraude door oud-voorzitter Politievakbond

Fraude door oud-voorzitter Politievakbond

Ook fraude door oud-voorzitter Politievakbond

Natuurlijk kunt u onkosten die u maakt voor uw bedrijf of organisatie declareren (mits daar afspraken over zijn gemaakt). Maar welke kosten vallen daaronder en welke niet? En wie controleert deze declaraties? U denkt nu vast ‘daar heeft ieder bedrijf toch afspraken en richtlijnen over’. Dat was ook bij de politievakbond ANPV het geval, maar wanneer controle onvoldoende is en de integriteit van mensen wankelt, ligt fraude op de loer.

Wel screening familie, geen integriteitcontrole

U zou verwachten dat de integriteit en betrouwbaarheid van onze ordehandhavers onbesproken is, maar niets is minder waar. Helaas. De achtergronden van bijvoorbeeld directe familieleden en naaste vrienden van politiemedewerkers worden bij sollicitatieprocedures wel gescreend, maar de integriteit van de medewerker zelf niet. Terwijl het DIIS integriteitinterview slechts 30 minuten (link) vraagt en schade voorkomt.

Fraude komt op alle niveaus voor

De politie is in 2018 al veel negatief in het nieuws geweest. En 21 april 2018 betrof het een corruptiezaak. Twee oud-bestuursleden van de politievakbond ANPV worden verdacht van witwassen, fraude en valsheid in geschrifte. (link naar https://www.telegraaf.nl/nieuws/1944841/weer-corruptierel-bij-politie). Het zou hier gaan om vele tienduizenden euro’s. En het betreft hier niet de 2 minste functionarissen, namelijk de oud-voorzitter en hoofd juridische zaken! Saillant detail is bovendien dat de eerstgenoemde niet alleen oud-voorzitter van de politiebond ANPV is, maar ook nog werkzaam is bij de nationale politie. De oud-voorzitter nam deel aan een commissie die moest beoordelen of agenten recht hadden op vergoedingen vanwege een post traumatische stress stoornis (PTSS) en was tegelijkertijd betrokken bij een bedrijf dat agenten begeleidt bij het doen van claims tegen de politie vanwege beroepsziektes als PTSS. Een duidelijk geval van belangenverstrengeling.

Voorkom fraude met een pre-employment screening

Vraag vandaag nog een gratis testinterview aan en ervaar hoe eenvoudig u potentieel personeel screent op integriteit en betrouwbaarheid. Investeer 30 minuten en voorkom fraude.

leuk artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel op whatsapp

laat een bericht achter