Hoogopgeleiden meer integer dan laagopgeleiden?

Hoogopgeleiden meer integer dan laagopgeleiden?

Al jaren bespreken onze adviseurs de resultaten van pre employment screening (PES) met aspirant klanten. En zeer regelmatig gaan onze gesprekpartners er van uit dat kandidaten die niet hoog opgeleid zijn, minder vaak met een goed eindresultaat ons integriteitinterview diis doorlopen. En omgekeerd denkt men dat met een hoog opleidingsniveau een kandidaat wel goed zal scoren. Bij de vraag waarop die aanname is gebaseerd blijft het vaak stil. “Ach, u weet toch ook wel dat het allemaal VMBO boefjes zijn”, waarbij een hoog onderbuikgevoel is waar te nemen. Maar is dat werkelijk zo?

Onderzoek toont zeker aan dat etnische diversiteit en criminaliteit een samenhang kent, zie etnische diversiteit en criminaliteit. Maar dit geldt niet voor criminaliteit en opleiding. Crimineel gedrag van jongeren heeft slechtere onderwijsprestaties tot gevolg, in plaats van dat een laag opleidingsniveau tot crimineel gedrag leidt. Programma’s die probleemgedrag op jonge leeftijd weten te verminderen, kunnen daarom hoge opbrengsten opleveren, voor zowel het individu als voor de samenleving. Dit concluderen de onderzoekers Dinand Webbink, Pierre Koning, Suncica Vujic en Nick Martin.

En wat zien wij als we onze diis interviews analyseren op basis van opleidingsniveau? Eigenlijk weinig verschillen! Het blijkt dat er in Nederland ongeveer op hetzelfde niveau wordt gescoord op integer gedrag als we kijken naar opleidingsniveau. We meten regelmatig door en brengen in kaart hoe de verschillen liggen. Hoogopgeleiden scoren bijna gelijk aan minder hoogopgeleiden. Als je dan nog beseft dat mensen met een hogere opleiding eerder toegang hebben tot grotere geldstromen of cruciale informatie, dan is het risico dus feitelijk groter dan bij laag opgeleiden. Hopelijk weer een vooroordeel beslecht en bent u gewaarschuwd om hoger opgeleiden ook te screenen. Vooral wel doen, immers als het fout gaat dan het gaat vaak om grotere bedragen. Een paar voorbeelden leest u hier:

leuk artikel?

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op Linkdin
Deel op whatsapp

laat een bericht achter